Bao Bì Nông sản/Thuốc BVTV

BAO BÌ NÔNG SẢN: LÚA, GIỐNG, BẮP, ĐẬU XANH,.../ THUỐC BVTV
 
Bao PP dệt đựng nông sản có rất nhiều loại với các quy cách khác nhau để phù hợp với mỗi loại nông sản. Trong mỗi loại nông sản, bao PP dệt cũng chia ra một số loại khác để thích hợp với nhu cầu sử dụng bao như: để bảo quản nông sản, vận chuyển khi chế biến, đóng thành phẩm đưa ra thị trường… Quí khách cần trao đổi với Trung Đông để được tư vấn về cấu trúc, kích thước, chất lượng hay hình ảnh in ấn của mẫu bao bì đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng.