Văn hóa doanh nghiệp

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp là vấn đề được Trung Đông đặc biệt quan tâm. Qua hơn 30 năm phát triển, nhiều truyền thống và giá trị tốt đẹp đã hình thành, đưa Trung Đông trở thành một công ty có nhiều nét văn hóa đặc sắc và độc đáo, là niềm tự hào của thành viên Trung Đông và đóng góp quan trọng vào thành công của Trung Đông ngày hôm nay.
 
Trung Đông duy trì một phong cách làm việc, giao tiếp mang đậm bản sắc con người Trung Đông. Chúng tôi xây dựng một bầu không khí doanh nghiệp thể hiện văn hóa nhân bản, có nguyên tắc rõ ràng trong mọi hoạt động, giao tiếp và vui chơi giải trí. Chúng tôi là một tập thể giàu truyền thống văn hóa, tinh thần doanh nghiệp mạnh mẽ, cùng nhau gắn kết, gìn giữ và phát triển các giá trị truyền thống luôn sáng mãi với thời gian.
 
 
Với mục tiêu tạo ra văn hoá doanh nghiệp đặc trưng mang phong cách công nghiệp hiện đại. Điều này không chỉ thể hiện trong tác phong làm việc, hành vi giao tiếp của cán bộ, công nhân trong nội bộ doanh nghiệp và với các đối tác bên ngoài mà còn trong các sản phẩm, dịch vụ in ấn của chúng tôi, từ mẫu mới, kiểu dáng đến nội dung chất lượng. Trung Đông không ngừng xây dựng cho mình một hệ thống các giá trị, niềm tin, thói quen được chia sẻ trong doanh nghiệp và không ngừng được hoàn thiện qua tấm gương của người quản trị: đó là trí tuệ, bản lĩnh, kiên định, tư duy đổi mới, năng động sáng tạo và có hoài bão xây dựng doanh nghiệp, kết hợp với tăng trưởng kinh tế, với coi trọng con người và bảo vệ môi trường.
 
 
Bản sắc của Trung Đông ngày càng hoàn thiện trên nền tảng: Đoàn kết - hợp tác – Năng động – Sáng tạo – Chất lượng - Hiệu quả.