Recruitment

Công ty Cổ Phần Trung Đông đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí như sau:
1. Bộ phận kỹ thuật
Tuyển 2 người
Trình độ đại học, ưu tiên có kinh nghiệm.
Giờ làm theo ca
Mức lương thỏa thuận

2. Nhân viên kinh doanh
Tuyển 5 người
Trình độ đại học, ưu tiên có kinh nghiệm.
Giờ làm theo ca
Mức lương thỏa thuận

CONTACT US

Please complete information (*), we will contact you as quickly as possible