Nhận chứng nhận của Tổ chức DNV

Nhận chứng nhận của Tổ chức DNV

DNV (Det Norske Veritas) là một tổ chức độc lập với mục tiêu bảo vệ an toàn cuộc sống, tài sản và môi trường. Lịch sử DNV bắt đầu từ năm 1864, khi tổ chức được thành lập tại Na Uy để kiểm tra và đánh giá điều kiện kỹ thuật của các thương thuyền Na Uy.
 
Dịch vụ chứng nhận trên cơ sở quản lý rủi ro là cách tiếp cận mới của DNV, được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và duy trì hệ thống đánh giá và làm giảm thiểu những rủi ro này, hỗ trợ doanh nghiệp trên con đường phát triển và tạo dựng giá trị. Trên cơ sở nhận thức rằng mỗi doanh nghiệp là một sự khác biệt và có các yêu cầu riêng, Dịch vụ chứng nhận trên cơ sở quản lý rủi ro của DNV đánh giá ngày càng sát với những trọng tâm mà doanh nghiệp đặt ra.
 
 

 

Và Trung Đông sở hữu một hệ thống hoạt động và quản lý hiệu quả đã được chứng nhận của DNV qua sự đánh giá, kiểm tra một cách chuyên nghiệp, chặt chẽ của tổ chức uy tín này. Điều đó càng khẳng định sự hoạt động và phát triển một cách vững chắc của Công ty Bao Bì Trung Đông, đưa thương hiệu bao bì Trung Đông không chỉ có vị trí và tín nhiệm trong nước mà còn trên thị trường quốc tế.

Tin tức khác