Công Ty Cổ Phần Trung Đông thuộc Top 10 Công ty Bao bì uy tín năm 2021

Ngày 24/12/2021, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố Bảng xếp hạng Top 10 Công ty Bao bì uy tín năm 2021.

Công Ty Cổ Phần Trung Đông thuộc Top 10 Công ty Bao bì uy tín năm 2021 – Nhóm ngành: Nhựa

                                                                                                                                            Nguồn: Vietnam Report

Tin tức khác