Tin chuyên ngành

Tổng quan về ngành sản xuất bao bì trên thế giới hiện nay
Theo một báo cáo phân tích thị trường của Tập đoàn SPG Media, xu hướng ngành công nghiệp bao bì toàn cầu là như sau: Ngành công nghiệp bao bì toàn cầu trị giá 424 tỷ USD , châu Âu chiếm 127 tỷ, Châu Á là 114 tỷ,...
Quy định về in ấn bao bì
Các quy định cụ thể và đầy đủ liên quan tới nhãn mác, thông tin ghi trên bao bì sản phẩm được ghi rõ trong Nghị định 89/2006/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 09/2007/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ   CHÍNH...
Thông tư Số: 09/2007/TT-BKHCN
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá   BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Số: 09/2007/TT-BKHCN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...
Túi nhựa xuất khẩu vẫn trên đà tăng trưởng mạnh
Mặc dù, hiện nay có rất nhiều thị trường cấm người tiêu dùng không sử dụng túi nhựa với mục đích bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, trong 9 tháng đầu năm 2012, trị giá xuất khẩu sản phẩm nhựa này đạt...