Dây sợi HD

DÂY SỢI HD
 
Dây sợi HD sử dụng làm dây buộc trong công nghiệp xây dựng, có độ bền tốt.