Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔNG
Cụm Công nghiệp Tam Phước 1, Xã Tam Phước, TP Biên Hòa, ĐN
ĐT: (+84) 251 3510046 - (+84) 251 3510403 - (+84) 251 3513838
Fax: (+84) 251 3510047 - (+84) 251 3510407

HOTLINE : 0988 182 127 - 0968 73 0000