Thành tích đạt được

  • Năm 2006, công ty đã được công nhận là thành viên của Tổ chức Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

  • Đồng thời doanh nghiệp cũng đã xây dựng được hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000.

  • Được tổ chức DNV của Na Uy chứng nhận vào tháng 8 năm 2006 và nhiều Bằng khen của UBND T.P Hồ Chí Minh trong các năm qua.